Danh mục: Review

Nơi chia sẻ những review – đánh giá về những loại sách tỉnh thức, tâm linh, thiền định. Giúp mọi người các cái nhìn tổng quát, sơ lượt nắm bắt được nội dung mình đã trải nghiệm, từ đó mọi người thấy phù hợp thì thử trải nghiệm cho “vui”.