Tác giả: Cao Văn Quỳnh

Tỉnh Thức là thời khắc mình nhận ra mình và cuộc sống không có sự tách biệt. Mọi người vốn dĩ đã là SỰ THẬT, chưa từng lìa xa, chưa từng...